कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

जाजरकोट


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 महिला सहकारी मार्फत बीउ पुजि अनुदान कार्यक्रम सँचालन सम्बन्धि सूचना । 2078-05-25 भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत View
2 कृषि सिचाई योजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना । 2078-05-17 कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट View
3 कृषि सिचाई योजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना । 2078-05-17 कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट View
4 दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-05-15 कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट View
5 बिभिन्न आयोजना/कार्यक्रम सँचालनका लागी प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-09 कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट View
6 बिभिन्न आयोजना/कार्यक्रम सँचालनका लागी प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धि सूचना 2078-05-09 कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट View
7 मौजुदा सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना 2078-04-25 कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट View
8 बर्षे फलफूलका विरुवा माग सम्बन्धि सूचना jpj 2078-02-23 View
9 आयआर्जन वृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्न पुँजीको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-01-28 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, जाजरकोट
Last Updated: 2021/03/21
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.