गणेश बहादुर अधिकारी

नि.कार्यालय प्रमुख ९८४८१३४२७५/manknaibhanu@gmail.com

डिलानन्द पोखरेल

लेखा सहायक/अधिकृत 9868073777/

टोप बहादुर नेपाली

प्रा.स.(सहायक स्तर पाँचौ) 9848209901/topbahadurnepali@gmail.com

नेत्रलाल बि एम

प्रा.स.(सहायक स्तर पाँचौ) 9856064513/bmnetra123@gmail.com

लाल बहादुर भण्डारी

प्रा.स.(सहायक स्तर पाँचौ) 9857824211/lbbhandari2032@gmail.com

टेकराज शर्मा

सहायक/अधिकृत (सहायक स्तर पाँचौ) 9868186633/

बिरेन्द्र अधिकारी

ना.प्रा. स. (सहायक स्तर चौथो) ९८६८१६६७५२/birendraadhikari074@gmail.com

दुर्गाराज बिष्ट

हलुका सवारी चालक /

टोप बहादुर शाहि

कार्यालय सहयोगी 9868002673/

गिता बि सि

कार्यालय सहयोगी 9844884223/

नर बहादुर मल्ल

कार्यालय सहयोगी 9866454949/

सन्देश शर्मा

प्रा.स.(सहायक स्तर पाँचौ) 9846520522/