गणेश बहादुर अधिकारी

नि.कार्यालय प्रमुख ९८४८१३४२७५/manknaibhanu@gmail.com

डिलानन्द पोखरेल

लेखा सहायक/अधिकृत 9868073777/

टोप बहादुर नेपाली

प्राविधिक सहायक/सहायक स्तर पाँचौ 9848209901/topbahadurnepali@gmail.com

नेत्रलाल बि एम

प्राविधिक सहायक/सहायक स्तर पाँचौ 9856064513/bmnetra123@gmail.com

लाल बहादुर भण्डारी

प्राविधिक सहायक/सहायक स्तर पाँचौ 9857824211/lbbhandari2032@gmail.com

टेकराज शर्मा

सहायक/अधिकृत (सहायक स्तर पाँचौ) 9868186633/

बिरेन्द्र अधिकारी

नायव प्राबिधिक सहायक/सहायक स्तर चौथो ९८६८१६६७५२/birendraadhikari074@gmail.com

जमुना कुमारी नेपाली

ना प्रा स 9846689923/jamunajkt2056@gmail.com

हिमानी पाण्डे

ना प्रा स 9848144676/

गणेश बुढा

प्राविधिक सहायक/सहायक स्तर पाँचौ 9860927362/

भक्तलाल जैसि

ना प्रा स 9867870533/

प्रतिक्षा बुढा

ना प्रा स ९७४८०७०१९७/

प्रमिता बुढा

ना प्रा स ९७४८६२७२६३/

दुर्गाराज बिष्ट

हलुका सबारी चालक /

टोप बहादुर शाहि

कार्यालय सहयोगी 9868002673/

गिता बि सि

कार्यालय सहयोगी 9844884223/

नर बहादुर मल्ल

कार्यालय सहयोगी 9866454949/