• पर्यटन बर्ष २०२० सफल पारौ.

गणेश बहादुर अधिकारी

नि.कार्यालय प्रमुख


ताजा अपडेट

स्वागत छ कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमाकृषि ज्ञान केन्द्र, जाजरकोटको रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कार्यालयमा आ.ब २०७६/७७ बाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली  प्रदेश अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तरगत रही कृषि विकास कार्यालयको नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय समस्यामा आधारित परीक्षण गर्ने, प्रयोगशाला सेवाहरु, प्राविधिक र कृषकहरुको क्षमता विकास, स्थानीय कृषिका निकायहरुलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण बीउ विजन तथा उन्नत नश्लको श्रोतकेन्द्र विकास, कृषि इन्र्टन, कृषि तथ्याङ्कहरु संकलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग, किसान कल सेन्टर सन्चालन लगायत संघ र स्थानीय तह बिच सेतुको काम गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको रहेको छ ।

    वर्तमान नेपालको बदलिदो संरचना अनुसार बिगतमा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयबाट प्रदान हुदै आएका सेवा सुबिधाहरु स्थानीय तहबाट प्रबाह भै रहेको अवस्थामा विउ/बाली/बिषादी/रासायनिक मलखाद निरिक्षण, एग्रोभेटहरुको कारोबारमा नियगमन, रोग कीराको पहिँचान तथा व्यवस्थापन,  प्रयोगशाला परिक्षण इत्यादी बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नु केन्द्रको प्रमुख दायित्व रहन आएको छ ।  उपरोक्त सेवाहरु बाहेक अनुदान प्रणालीमा आधारित भई नीजि उद्यमी, कृषक समूह, कृषक सहकारी संस्थाहरु मार्फत ब्यावसायिक कृषिजन्य बाली/बस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि र खेती प्रणाली सुधार तथा बजार प्रबर्द्धनमा सहयोग मिल्ने खालका कार्यहरुपनि कार्यलयबाट  हुदै आएका छन् । <

Read More

अपडेटहरु

शिर्षक प्रकार
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन
 1 file(s) पटक डाउनलोड ';
बार्षिक खर्च Download
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन
 1 file(s) पटक डाउनलोड ';
बार्षिक खर्च Download
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन
 1 file(s) पटक डाउनलोड ';
बार्षिक खर्च Download
बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन
 1 file(s) पटक डाउनलोड ';
बार्षिक खर्च Download
मासिक प्रतिवेदन
 1 file(s) पटक डाउनलोड ';
मासिक खर्च विवरण Download
   शिर्षक
   राष्ट्रिय चिया नीति
    1 file(s) पटक डाउनलोड ';
   नीति/ नियमावली २०७६-१०-२६ Download
   रास्ट्रिय भू -उपयोग नीति
    1 file(s) पटक डाउनलोड ';
   नीति/ नियमावली २०७६-१०-२६ Download
   रास्ट्रिय खाद्य शोच्क्षता नीति २०७५
    1 file(s) पटक डाउनलोड ';
   नीति/ नियमावली २०७६-१०-२६ Download
   ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यविधि, २०७५
    1 file(s) पटक डाउनलोड ';
   कार्यविधि २०७६-०८-१५ Download
    शिर्षक
    कृषक वर्गीकरण-कार्यविधि-२०७५
     1 file(s) पटक डाउनलोड ';
    Download
    आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
     1 file(s) पटक डाउनलोड ';
    Download
    प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यविधि २०७५-०१-२५
     1 file(s) पटक डाउनलोड ';
    Download
    कृषि पर्यटन कार्यक्रम प्रस्ताव फारम
     1 file(s) पटक डाउनलोड ';
    Download
    प्राङगारिक कृषि मिशन कार्यक्रम
     1 file(s) पटक डाउनलोड ';
    Download
    कागती खेतिका लागी व्यावसायिक योजना
     1 file(s) पटक डाउनलोड ';
    Download